65056216_1581653668637146_6870238268026257408_o

     GÖREVİMİZ:       

             Öğrencilerimizi, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

            Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek kendilerine gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak kişiler olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

     BAKIŞ AÇIMIZ:

             Tanı Koleji ailesinden olup öğrenen, öğreten, eğiten, destek olan tüm bireylerimiz bizim için özel ve önemlidir. Kendini tanıyan, önce kendi yaşamının lideri olan; dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan, risk alabilen, demokrasi bilinci gelişmiş, başarı ve mutlulukla tanışmış bireylerin yaşadığı kurumsal bir eğitim ortamı yaratmak ve geliştirmek hedefimizdir.