ÖZEL TANI ORTAOKULU OKUL GELİŞİM MODELİMİZ

Okul gelişim modelinde amaç hem öğrencilerin başarılarını arttırmak hem de kaliteli eğitim konusunda köklü değişimler yapmaktır. Bu modelde öğrenciler bütünsel olarak ele alınır. Bunun için paylaşımcı yönetim anlayışıyla işbirliğine dayalı bir eğitim benimsenir. İşbirliği sürecinde okulun kendi kendisini değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak iyileştirme sürecine girmesi ve iş hayatındaki gelişmelere göre plânlı ve sürekli gelişim anlayışını benimsenmesi amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, her okulun kendi hakkında öz eleştiri yapabilmesi, başarılı ve başarısız olduğu yönleri görmesi amaçlanmaktadır.

 

Tanı Ortaokulu olarak teknolojinin hızla değişim gösterdiği günümüzde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve onların başarısını artırmak için sağlam temelleri olan bir yapıyı tercih ettik. Böyle bir yapıyı oluşturmak için de MEB tarafından planlı okul anlayışı olan “Okul Gelişim Modeline” geçtik. Çocuklarımızın bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yönelik uygulamalara/etkinliklere yer veriyoruz.  Etkinliklerdeki amacımız çocukların rekabet değil, işbirliği içerisinde paylaşmasını sağlamaktır.

TANI ORTAOKULUNDA

 • Öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde tutulur ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesi sağlanır.
 • Toplumun birçok değeri dikkate alınır ve onların bireysel gelişimi doğrultusunda öğrenme ortamlarının yapılandırılması sağlandığı gibi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi konusunda da rehber olunmaktadır.
 • Bireylerin yeni bilgiler üretmesi ve bunu toplum faydasına kullanması sağlanmaktadır.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha iyi yapılandırması için okul, aile, üniversite, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde hareket etmekte ve kampanyalar yürütmektedir.
 • Öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesine katkı sağlamakta, birçok ulusal ve uluslararası projelerde bulunması desteklenmektedir.
 • 21.yüzyıl çağdaş eğitim anlayışına uygun normlar yakalamak için farklı öğrenme-öğretme faaliyetleriyle farkındalık oluşturulmaktadır.

Okul gelişim planı okulun belirlediği stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmasında yol haritası görevi görmektedir. Yani okul gelişim planıyla okul toplumun ve bireyin beklentilerini, hayallerini eyleme dönüştürme konusunda bir araçtır. Aynı zamanda, okulların çalışma belgesidir.

 

TANI ORTAOKULUNDA MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ

Günümüzde  öğretmenlerin  niteliği  ve  mesleki  gelişim  düzeyi,  aynı  zamanda  okulların  ve  eğitim  sisteminin kalitesinin göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Okulumuzda öğretmenlerimiz mesleki yeterlilik ile birlikte pedagojik  ve  genel  kültür  bakımından  da   kendini  geliştirmekte;  bilgi  ve  becerilerini  güncel tutmakta  ve  sürekli  biçimde  öğrenme  arzusu  ve  heyecanı  ile  mesleğini  icra  etmektedir.

Özel Tanı Ortaokulu olarak öğretmenlerimize;

 • Yeni Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
 • Uzaktan Eğitim Semineri
 • “21. YY’da Öğrencileri Anlama” Semineri
 • Veli, Öğrenci ve Meslektaş iletişim Semineri
 • Proje Hazırlama ve Uygulama

 

Kısacası; yönetici ve öğretmenlerimiz gelişen, değişen, farklılaşan dünya şartları kapsamında, eğitim adına kendilerini yenilemek geliştirmek için mesleki gelişim programlarımıza dahil olmaktadırlar.