ERASMUS PROJESİ

Günümüzde gençler kültürel gelişim, eğitim ve dil öğrenme amaçları Erasmus projelerine sıkça başvuru yapmaktadır. Erasmus Projeleri, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir programdır ve gençler için eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek için düzenlenmektedir.  Eğitim  imkanlarının yanı sıra gönüllü faaliyetlere katılım aynı zamanda ülkelerin tanıtımı sağlanır. Farklı ülkelerden benzer yaş aralığınızdaki insanlarla bir araya gelerek belli bir tema hakkında atölyelerde ve eğitimlere ve grup çalışmalarında rol alınır.

Özel Tanı Anadolu Lisesi olarak “Erasmus  Programı” kapsamında Polonya- Türkiye- İspanya- İtalya ve Sicilya ortaklığında öğrenci değişim programı uygulamaktayız.

2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde öğrencilerimiz Polonya Szkola Podstawowa W Sieniaim. Tadeusza Kosciuszki School okul ile “kültürlerimiz, geleneklerimiz, değerlerimiz” konulu Erasmus Projesi yürütülmüştür.

Ayrıca yine Özel Tanı Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimiz Avrupa Birliği Göç Konferansı’na katılarak farklı kültürlerin buluştuğu bir platformda buluşmuştur. Konferansta sadece göçün fiziksel hareketlerini değil, aynı zamanda insanın içsel yolculuğunu da ele alınmıştır. Öğrencimiz; konferansın sonunda, sadece coğrafi sınırları değil, kalpleri de aşan dostluklar oluşturmuştur. 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi içinde Erasmus Projesi kapsamında tüm şartlar sağlanmıştır.