İLKOKUL ÖNEMLİDİR

“ Hayatta en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır.” demiş Buket UZUNER bir kitabında.

İyi öğretmenin nitelikleri kuşkusuz değişik biçimlerde de sıralanabilir:

  1. İyi bir ders tasarımcısı, çocuklara en iyi biçimde neyi, ne zaman, nasıl öğretebileceğini bilen,
  2. Çocukların yanlış anlama zaaflarını bilen,
  3. Çocukların düşünme modellerini anlayan,
  4. Çocukların davranış oluşturma mekanizmalarını tanıyan,
  5. Grup öğrenimi tekniklerini bilen,
  6. Çocukların ilişki kurma yöntemlerini anlayan ve yönlendirebilen,
  7. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyip onları eğitim ortamına taşıyan,
  8. Kendisini sürekli yenileyen bir ilgi ve isteğe sahip olan

Yukarıda sıralanan niteliklere sahip öğretmenlerimizle öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını; iyi ve mutlu bir insan olmalarını önemsiyoruz. Herhangi bir yabancı eğitim modeline bağlı kalmadan Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ulusal değerlerimiz ve kültürlerimizin ışığında bize özgü gerçek, yalın ve yapıcı eğitim yöntemlerimizi uyguluyoruz. İyi öğretmenlerin iyi insanlar yetiştireceği ülküsüyle…