photo1682593160 (3) (1)

       Sevgili Öğrencim, Okulumuza Hoş Geldin!

Seni aramızda görmekten ve öğrenme yolculuğunda sana rehberlik ediyor olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız.

Amacımız; senin öğrenme deneyimlerini keyifli hale getirmek, kendine has öğrenme yol ve yöntemlerini keşfetmeni ve gelecekteki öğrenme ortamlarına karşı olumlu tutum geliştirmeni sağlamak.

Bir arada olduğumuz sürece; yaşadığımız dünyaya ve bu dünyayı paylaştığımız tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın farkına varacak, kendimizi tüm yönleriyle tanıyacak, duygularımızı anlamlandıracak, farklı bakış açıları kazanacak ve düşünce becerilerimizi geliştireceğiz. Hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı güçlendirecek, merak edecek,

sorgulayacak ve sorularımıza cevaplar arayacağız.

Kendini TANIyacağın bu yolculukta her zaman yanındayız. İyi ki aramızdasın!

            Esra ÇOLPAN               

     Anaokulu ve İlkokul Müdürü