GÖREVİMİZ:

Öğrencilerimizi, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

            Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve girişime değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve üretken kişiler yetiştirmektir.

            Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek kendilerine gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak kişiler olmalarını sağlamak görevimiz ve hedefimizdir.

     BAKIŞ AÇIMIZ:

            Özel Tanı Anadolu Lisesi öğrencilerimiz için öğrenen, öğreten, eğiten, destek olan tüm bireylerimiz bizim için özel ve önemlidir. Kendini tanıyan, önce kendi yaşamının lideri olan; dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan, risk alabilen, demokrasi bilinci gelişmiş, başarı ve mutlulukla tanışmış bireylerin yaşadığı kurumsal bir eğitim ortamı yaratmak ve geliştirmek hedefimizdir.

AKADEMİK PROGRAM ALANLARIMIZ

“SAYISAL – EŞİTAĞIRLIK – DİL VE SÖZEL ” BÖLÜMLERİDİR.