ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

11. ve 12. sınıflardaki öğrenciler üniversiteye hazırlık programı çerçevesinde; yoğunlaştırılmış yaz dönemi hazırlık kurslarına, birebir çalışmalara ve hem kurslarda hem de eğitim öğretim dönemi içinde çok sayıda YKS deneme sınavına katılmaktadırlar. Bu çalışmalar öğrencileri, psikolojik ve zaman yönetimi açısından YKS’ye tam donanımlı olarak hazırlanmaktadırlar.Okulumuzda üniversite hazırlık çalışmaları 9. Sınıftan itibaren başlatılmaktadır. Geniş bir zamana yayılan çalışmalar kapsamında eğitim süresince düzenli olarak ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan deneme sınavları ile yapılmaktadır. Haftada 40 saat ders yapılmaktadır. Öğrencilerimizin derslerini pekiştirmesi ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için ek ders saatleri, etütler ve birebir uygulamaları düzenlenmektedir.Özellikle 11. sınıfta yoğun üniversite sınavlarına hazırlık programı ve hafta sonu etüt uygulaması ile tamamen üniversite sınavlarına hazırlık olarak  öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel düzenlenmiş bir program uygulanmaktadır.  Bu program özgün sorular ile hazırlanan deneme sınavları ile desteklenmektedir.Bu sınavlar sonucunda yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulmaktadır. Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutmaktadır. Zümreler ve öğretmenler, deneme sınav sonuçlarına göre geri dönüşüm çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilere verilen sınav sonuç belgelerinde de alt konu analizleri yer alır ve öğrenciler, hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğini bu belgelerden görebilirler. Sınıf bazında eksikliği saptanan konular ek etütlerle tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlamaktadır.

KULÜPLER VE SOSYAL FAALİYETLER

Amacımız; öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına fırsat vererek, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda fark yaratabilmeleri için onlara destek olmak ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin yetenek ve hobileri doğrultusunda kulüplerimiz her yıl içerik ve sayı olarak geliştirilir. Okulumuzda üzerinde Resim, Müzik, Drama, Tiyatro, Dans, Halkoyunları, Yabancı Dil, Basketbol, Voleybol gibi kulüplerimiz öğrencilerimize yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı bulmaktadır.

  • Kulüp çalışmaları Anadolu liselerimizde 9 ve 10.sınıflarda hafta içinde ve haftalık ders programı dâhilinde 2 ders saati olarak yürütülür.
  •  Öğrenciler sene başında kendilerine sunulan kulüplerden yetenek ve ilgileri doğrultusunda en az 3, en fazla 5 tercih yapabilirler.
  • Okulun açıldığı ilk haftanın sonunda kulüp öğretmenleri tarafından kulüp tanıtımları yapılır ve öğrenci tercih listeleri oluşur, bu listeler kapsamında 2.hafta kulüplerin ilk saatleri uygulanır ve bu hafta boyunca öğrenciye kulübünü değiştirme hakkı tanınır, yapılan değişiklikler sonunda öğrenci listeleri okul idaresi tarafından revize edilerek kesinleşir 3.haftadan itibaren kulüp değiştirme yapılmaz ve çalışmalar resmen başlar.
  •  Okul idaresi tarafından öğrencinin ilk tercihi dikkate alınarak listeler oluşturulur, ancak ilk tercihine yerleşemeyen öğrenci diğer tercihleri dâhilinde seçtiği bir kulübe yerleştirilir. Kulüp rehber öğretmeni tarafından belirlenmiş olan kontenjan sayısı tercih dağılımlarında  önemli rol oynamaktadır. Kulüp değişim talebi yazılı olarak okul idaresine yapılır. Kulüplerde devam zorunluluğu vardır.