Geleceğin akademik bilgisine yön verecek ve sosyal yönü gelişmiş liderler arasında konumlandıracak bireyler yetiştirmek üzere Özel Tanı Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarına aday bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.

            Tanı Koleji eğitim kadrosu ile; akademik ve sosyal altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken, paylaşımcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmekteyiz. Ayrıca; öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası programlarda hem akademik hem sportif hem de sosyal alanlarda üstün başarılara imza atmasını, aynı zaman da Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyete gönülden bağlı, ulusal bilinci önemseyen ve toplumsal duyarlılığı olan bilgiyi, sevgiyi paylaştırarak çoğaltan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimize küreselleşen dünya da evrensel bir kimlik kazandırmak, kendi dilini çok iyi kullanan, İngilizcenin yanı sıra Almancanın da öğrenilmesini sağlamak yine eğitim hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.

 

                                                                                                        GAMZE BÜYÜKER UYSAL

                                                                                               TANI ORTAOKUL VE ANADOLU LİSESİ

                                                                                                                  OKUL MÜDÜRÜ