YABANCI DİL UYGULAMALARI VE ULUSLARARASI SINAV UYGULAMASI

03961edf-34db-40ca-bb95-df9cb31f0a04

         Özel Tanı Anadolu Lisesi olarak;  

9 ve 10. Sınıflarımız haftada 8 saat İngilizce dersi almaktadır. 11. Sınıftan itibaren “Dil alanını” seçen öğrencilerimiz haftada 14 saat yabancı dil dersi 2 saatte etüt şeklinde toplamda 16 saat yabancı dil eğitimi almaktadır. Cambridge English, IELTS, KPDS standartlarında hazırlanan programlarımızla öğrencilerimiz YDS’ye hazırlanmaktadır. “Sayısal ve Eşit Ağırlık” bölümünü seçen 11.sınıf öğrencilerimiz haftada 4 saat İngilizce Dil Eğitimi almaktadır. Ayrıca tüm ara sınıf öğrencilerimiz hafta da 2 saat olmak üzere Almanca İkinci Yabancı Dil dersi almaktadır.

Uluslararası Sınav Uygulaması

IELTS Sınavı, İngilizce’nin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Dil becerilerini adil, doğru ve amaca uygun bir şekilde, dünya çapında kabul edilmiş standartlar çerçevesinde değerlendirir ve başlangıç seviyesinden en ileri seviyeye kadar tüm seviyelerini kapsar.

IELTS Sınavı, Akademik ve Genel Eğitim şeklinde iki çeşittir. Adaylar, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler. Her iki sınav da konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini değerlendiren dört bölümden oluşur.

IELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) kapsayan bir sınavdır. IELTS adayları, sınavın dört bileşeni için ayrı not alırlar. Bu notların ortalaması genel sınav notunu oluşturur.

IELTS Sınavında kalma ya da geçme yoktur. Bunun yerine tüm sonuçlar, karşı taraftaki tabloda gösterildiği gibi 9 puan ölçeğinde değerlendirilir. Bu değerlendirmede 1 en düşük ve 9 en yüksek puandır. Adaylara genel bir not verilmesinin yanı sıra, girdikleri Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin her biri için not verilecektir.

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İrlanda dâhil olmak üzere pek çok ülkede üniversite ve işverenler IELTS sonucu talep eder. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik büroları ve diğer hükümet kurumları IELTS notu ister. 140 ülkede 10.000’den fazla kurum IELTS Sınavını tanır.