TANI İLKOKUL REHBERLİK BİRİMİ

Tanı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, kriz odaklı rehberlikten ziyade , gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı prensibinden yola çıkmıştır.

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Psikolojik danışma ve rehberlik süreci içinde öğrenciler gizlilik içinde ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılanmadan, güvenle, koşulsuz kabul edilerek dinlenirler. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Kurumsal Hedefler

Hiçbir fark gözetmeksizin, önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet ulaştırmaya,

 • Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamaya,
 • Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmaya,
 • Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmaya,
 • Her çocuğun yaş dönemine özgü gelişim süreci içerisinde karşılaştığı güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözebilmesine,
 • Kendilerini geliştirmek için iletişim becerilerine sahip olmalarına,
 • Çevresine duyarlı, mutlu ve sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine,
 • Sosyal ilişki kurma becerisi geliştirmelerine,
 • Kendini ve toplumu tanımalarına,
 • Yeni ve işlevsel beceriler edinmelerine
 • Zorluklarla başa çıkma yeteneği geliştirmelerine,
 • Kimlik kazanmalarına,
 • Kendilerine güvenmelerine,
 • Hoşgörülü, erdemli ve yardımsever kişilik özellikleri edinmelerine,
 • Yeniliklere açık bir kimlik gelişimi sağlamalarına,
 • Akademik başarılarını arttırmak için düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı ve destek olmayı hedeflemektedir.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Oryantasyon Çalışmaları

Okulun ilk günlerinde öğrencilerin okula uyumlarını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca velilere bu süreçte neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verilmektedir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla ölçek ve test uygulamaları yapılmaktadır. Öğrenciler daha yakından tanımak amacıyla ders ortamında ve oyun ortamında gözlenmektedir. Öğretmenlerle ortak çalışılarak öğrencilerle alakalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca sınıfta grup etkinlikleri yapılmaktadır.

Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

Anaokullarında PDR çalışmalarında Gelişimsel rehberlik modeli hakimdir. Bu model öğrenciyi bir bütün olarak ele alarak, normal gelişim sürecinde bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleri ile kapasitesine uygun gelişim düzeyi gösterebilmesine odaklanır.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciye belli yeterlikler kazandırmaya, öğrenmesini kolaylaştırmaya ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmasına yönelik destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine odaklanır.

Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Öğrenciler problem yaşamadan önce bu konularda yapılan çalışmalar koruyucu ruh sağlığı çalışmalarıdır. Öğrencilerle çatışma çözme, mahremiyet eğitimi ve hayır diyebilme konularında sınıf rehberlik çalışmaları, dikkat güçlendirme çalışmaları, kendini ve çevresini tanıma çalışmaları, duyguları tanıma, yaratıcı düşünmeyi destekleme, etkin iletişim kurma konularında çalışmalar yapılmaktadır.

 • Çatışma çözme ve oyuna girme çalışmaları
 • Mahremiyet eğitimine yönelik bireysel-grup-sınıf rehberlik çalışmaları
 • Hayır diyebilme-tehlikelerden korunabilme-tedbirli olma etkinlikleri
 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

Grup Çalışmaları

Öğrencilerinin, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak, duygularının farkına varmalarını sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı olmak, etkin dinleme ve empati kurma becerilerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

Kullanılan Test ve Uygulamalar

*Öğrenci Tanıma Formu

*Metropolitan Olgunluk Testi

*AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

*Gessel Gelişim Figürleri Testi

*Beier Cümle Tamamlama Testi

*Otobiyografi

*Öğrenme Stilleri Anketi

*Problem Tarama Envanteri

* “Bana Kendini Anlat”Tekniği

* “Kimdir Bu?” Tekniği

* “Duygu Balonu” Etkinliği

VELİLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri

Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin akademik-sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla randevulu veli görüşmeleri yapılır.

Veliye Yönelik Seminer Çalışmaları

Uzman Seminerleri: Alanlarında uzman kişilerce, daha önce planlanmış ya da ihtiyaç duyulan konulara yönelik yapılan veli uzman seminer çalışmalarıdır.

Veliye-Öğrenciye Yönelik Bülten Çalışmaları

İhtiyaç duyulan konular ile ilgili yapılan bilgilendirme çalışmalarıdır.

 

DERS ÇALIŞMAYI ZEVKLİ HALE GETİRMEK

 • Ders çalışırken planlı, programlı, istikrarlı ve kararlı olmak çok önemlidir. Çocuğunuza en baştan kurallı bir şekilde yaklaşırsanız, sınırlar koyarsanız bir zaman sonra mutlaka alışacaktır ve kendisine göre hazırlanan programa uyum sağlayacaktır. Yalnız bu program çocuğunuzun yaşına, bilgi düzeyine ve dikkat süresine göre hazırlanmalıdır. Program, çocukla beraber bilgi alışverişinde bulunularak ve ortak bir karar ile hazırlanabilir. Hazırlık aşamasında okuldaki rehberlik servisinden de yardım alınabilir. Hazırladığınız bu programdaki düzenli ödev saatlerini istikrarlı bir şekilde 21 gün üst üste uygulamanız, çocuğun alışmasında etkili olacaktır.
 • Çocuk, ödeve ne zaman başlamak istediğine kendisi karar vermelidir. Zamanında başlarsa onu ödüllendirebilirsiniz. İlk 5 dakika yanında durun ve ödeve konsantre olmasını sağlayın. Takıldığı yerleri anlamasına, adaptasyon sağlamasına yardımcı olun. Molalar ve ödev bölümleri belirleyin ve bu molalara kadar bitirmesi gereken kısımlar tamamlanmalıdır.
 • Çocuğunuza sorumluluk duygusunu öğretin. Ödevlerini siz değil, çocuğunuz kendisi yapmalıdır. Çocuğunuza, ödev yapmanın kendisinin sorumluluğunda olduğunu anlatın ve yapmadığı takdirde sonuçlarına katlanmasına izin verin. Çocuk, ödev yapmamanın doğuracağı olumsuzlukları kendisi yaşayarak öğrenmelidir. Öğrenmedeki en etkili yöntem, yaparak-yaşayarak öğrenmektir.
 • Sorular sorduğunda yardımcı ve yönlendirici olabilirsiniz fakat kendi uğraşı sonucunda ödevlerini tamamlamalıdır. Çocuğunuza karşı net tavırlar sergileyin. Çocuk, bu net tavırlar karşısında kabullenmeyi öğrenecektir. Çocuğun yapacağı ödevlerin mükemmel düzeyde olmasını beklemeyin. Ödeve, gereken ilgi, özen ve eforun gösterilmesi yeterli olacaktır. Çocuğa aşırı baskı yapmak ve mükemmel olmasını istemek çocukta özgüven eksikliğine ve başarısızlığa yol açabilir. 
 • Çocuğunuz okuldan geldikten sonra ilk önce yemeğini yiyip dinlenmelidir. Daha sonra günlük tekrar, ödevler ve ardından konuyla ilgili testler çözmelidir. Televizyon, oyun ya da buna benzer aktiviteleri kesinlikle görevlerini yerine getirmeden yapmamalıdır. Çocuk ilk önce görevlerini yerine getirmeli, daha sonra ödül olarak bir şeyleri hak etmelidir.
 • Çocuğa sürekli ders çalış, test çöz demek çocukta isteksizlik, sıkıcılık ve zorunluluktan yapma hissi yaratabilir. Bunun yerine motivasyonu artıran başka ödüller de verebilirsiniz ve her şeyin yeri ve zamanı olduğunu söyleyip gerektiği kadar yapmanın faydalı olacağını anlatabilirsiniz. Çocuğunuzu teşvik edici materyaller de kullanabilirsiniz. Örneğin sevdiği bir kalem almak ya da defter almak vb.
 • Çocuğun kendine ait bir odası veya rahat bir şekilde çalışabileceği sessiz, sakin ve huzurlu bir ortam olmalıdır. Çocuğun dikkatini dağıtabilecek herhangi bir ses, nesne ya da kişiler olmamalıdır çünkü çocukların dikkati çok çabuk dağılabilir.
 • Ödevlerine en zor ve uzun olandan başlamalıdır. Ödev gitgide artacağı ve zorlaşacağı için eğlenceli ve kısa olan ödevlerin sona kalması onu daha çok motive edecek ve sıkılmasını azaltacaktır.
 • Çocuğunuza, ödevlerini bitirdikten sonra kafasını dağıtmak ve motivasyonunu yükseltmek için oyun vb. aktiviteler yapmasına izin verebilirsiniz. Hatta çocuğunuzla beraber yapabileceğiniz aktiviteler de seçebilirsiniz. Bu şekilde, ödevlerini bitirdiğinde sizinle vakit geçireceğini bildiği için daha fazla çalışma hevesine sahip olur ve ödevlerini özenle yapar. Çocuğunuza ders çalışma alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız bu anahtar bilgileri denemeniz faydalı olacaktır.

Anaokulu ve İlkokul PDR Servisi