MINDFULNESS (FARKINDALIK) ÇALIŞMALARI

‘’Bir şeye tüm dikkatini vermek ve yapılan şeyi gerçekten fark edebilmek için yavaşlamak’’ şeklinde tanımlanan ‘’Mindfulness (Farkındalık)’’ telaş ve çoklu görevlerin tam tersidir. Farkında olduğunuzda hiç acele etmez ve sakin bir şekilde yaptığınız şeye odaklanırsınız. Farkında olmak kaygılarınızı azaltırken mutluluğunuzu artırır.

Peki neden farkındalığa ihtiyaç duyarız?

Çünkü; farkında olmak sizin

  • daha iyi odaklanmanıza,
  • dikkatinizin daha az dağılmasına,
  • daha fazla öğrenmenize,
  • stres altında sakin kalmanıza,
  • yaşananlar karşısında aşırı tepki vermekten kaçınmanıza,
  • telaş yapmamanıza,
  • diğerlerini daha iyi bir şekilde dinlemenize,
  • daha sabırlı olmanıza,
  • çevrenizdekilerle daha iyi ilişki kurmanıza
  • yaptığınız şeylerden daha fazla keyif almanıza yardımcı olur.

E-TWINNING PROJELERİ

Uluslararası e-twinning platformu aracılığıyla Avrupa ülkelerindeki öğrenciler ve öğretmenler dahil oldukları ve ürettikleri projeler aracılığıyla bir araya geliyorlar. Projeler Sanat, Coğrafya, Matematik, Yabancı Diller, Ekoloji, Tarih ve daha bir çok alanda yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ülkeler arasında kurulan iş birliği sayesinde öğrenciler kendi yaş gruplarındaki arkadaşlarıyla tanışıp farklı kültürleri tanıma ve çeşitli konularda derinlemesine araştırma yapma imkanı buluyorlar.

Okulumuz şu anda Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimizin dahil olduğu ‘’From Waste to Art: Story of a Plastic Bottle’’ (Atıktan Sanata: Bir Plastik Şişenin Hikayesi) ve 4. sınıf öğrencilerimizin dahil olduğu ‘’The Animal Kingdom’’ (Hayvan Krallığı) adlı iki uluslararası projeyi gerçekleştirmektedir.

ORMAN ATÖLYELERİ

Çocuklar doğada vakit geçirdiklerinde merak ve hayal gücünün hakim olduğu bir dünyaya adım atarlar. Doğa çocukların özellikle bilişsel-duyuşsal, sosyal-duygusal ve psikomotor alanlardaki gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır.

Okulumuz Anaokulu ve İlkokul öğrencileri Küçük Orman Yolcuları organizasyonunun düzenlediği orman atölyeleri eşliğinde doğada olmanın tadını çıkaracak. Orman atölyeleri aracılığıyla öğrencilerimizin doğada yaparak-yaşayarak öğrenmelerini, kendilerine güvenlerinin ve bağımsızlıklarının gelişmesini, yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin beslenmesini, sorumluluk duygusu kazanmalarını, kaygı ve endişeden uzaklaşmalarını, problem çözme ve düşünme becerilerinin gelişmesini hedefliyoruz.

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE-P4C (PHILOSOPHY FOR CHILDREN)

Çocuklar için Felsefe (Soruşturma Temelli Öğrenme) fikirlerin soruşturulması ve keşfedilmesi aracılığıyla çocukların öğrenme süreçlerinde yeni bir yaklaşım sunar. Çocuklar hem kendi hem de diğerlerinin fikirlerinin değerli olduğunu, bir fikrin ya da görüşün haklılığının değil soru sormanın ve soruşturmanın önemli olduğunu ve öğrenmenin soruşturma ve tartışma ile gerçekleştiğini fark ederler.

Okulumuzda 4 yaş itibariyle oluşturulan soruşturma topluluklarında öğretmen ve öğrenci kavramları söz konusu değildir. Öğretmen kolaylaştırıcı rolündedir. Topluluk içindeki herkes eş-değerlidir ve herkesin görüşlerini samimi bir şekilde ifade etme fırsatı vardır. Çocuklar görüşlerinin doğru ya da yanlış olarak yargılanmayacağını bilir ve topluluk üyelerine güven duyarlar. Soruşturma ve fikir geliştirme devam ettikçe beyin de eş zamanlı olarak gelişir. Süreç içerisinde çocuklar birbirlerinin fikirlerine saygı duymayı ve değer vermeyi, etkin dinlemeyi, tüm fikirlerini gerekçelendirmeyi ve hiçbir görüşü kişiselleştirmemeyi öğrenirler.

PERMAKÜLTÜR ÇALIŞMALARI

Permakültür; insanlar, doğal çevremiz ve ekosistemler ile birlikte işleyen ekolojik düzende kendi yiyeceklerimizi yetiştirmekle ilgilidir. Permakültür çalışmaları ekolojik sistemde meydana gelen sorunlara olumlu çözümler sunarken üretilenlerin adil paylaşımına, gezegenimize ve kendimize iyi bakmanın hayati önemine vurgu yapar.

Okulumuzda permakültür çalışmaları ile amaçladığımız; öğrencilerimizin ekolojik sistem ve tarımsal faaliyetler ile ilgili temel bilgileri edinerek yaşadıkları dünya ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler haline gelmeleridir. Toprak türleri, kompost yapımı ve solucanlar, tohum araştırmaları, toprak altında ve üstünde yetişen bitkiler, ekolojik sistem ile ilgili temel bilgiler gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.