Okulumuzda dersler 09.10’da başlayıp 17.10’da bitmektedir. Cuma günleri 16.20’de çıkış yapılmaktadır.

Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan Yabancı Dil Destekleme Programı 5,6 ve 7. sınıflara, LGS Hazırlık Programımız ise 8. sınıflara yöneliktir.  YDDP’da İngilizce, Almanca, Resim, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri; LGS programımızda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve İngilizce dersleri görülmektedir.

Cuma günü hâriç hafta içi etütlerimiz saat 17.20’de başlayıp 18.20’de bitmektedir.  7 ve 8. Sınıf öğrencilerimize LGS hazırlık için cumartesi günleri 09.00-14.00 saatleri arasında etüt çalışmaları yapılmaktadır. Etütlerde öğrencilerimizin eksik olduğu konular tekrar edilmekte ve soru çözümleri yapılmaktadır.

Hafta içi yapılan bire bir derslerimizde öğrencilerimiz eksik olduğu konuyu detaylı bir şekilde ders öğretmeninden öğrenebilmektedir.

Robotik Kodlama derslerinde öğrencilerimiz hem eğlenip hem de öğrenerek kendilerini geliştirmektedirler.

5,6,7 ve 8. Sınıflarımıza her ay deneme sınavı uygulanır. Sınav sonrası yapılan soru çözümlerinde konu eksikleri de giderilir.

Yabancı dil dersleri main course, social club activities, conversation club, skills (readin&writing) bölümlerine ayrılarak işlenmektedir. Tüm sınıflarda kur sistemi uygulanmaktadır. Her ay oldukları İngilizce kur sınavında öğrencilerimiz o ay boyunca öğrendikleri konulardan sorumludurlar. Öğrencilerimiz yabancı dil sınıflarında ders görmektedirler. 5 ve 6. sınıflar haftalık 13 saat, 7. sınıflarımız 11 saat, 8. sınıflarımız 8 saat İngilizce dersi işlemektedirler. Ayrıca okulumuz Cambridge sınav merkezidir.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak haftada iki saat Almanca verilmektedir. Almanca dersleri için de kur sistemi uygulanmaktadır.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yerinde yapılması mantığıyla hareket ederek Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler dersleri zaman zaman müze ve resim sergilerinde yapılmaktadır. Yıllık etkinlik takvimimizde planlanan zamanlarda eğitici şehir dışı gezileri yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz fikirlerin ifade etmek, tasarladıklarını paylaşmak ve kendilerini geliştirebilmek için ulusal ve uluslararası proje bazlı çalışmalara katılmaktadırlar.

Haftada iki saat sosyal kulüp çalışmalarımız yapılmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal kulüpler sayesinde hem sanatsal hem de sportif hem de kültürel alanlarda becerilerini ön plana çıkarabilmektedir.

Tanı Takip sistemiyle veli ve öğrencilerimiz kendi hesaplarından giriş yaparak ders programları, etüt listeleri, sınav takvimleri, ödevler, okul etkinlikleri, sınavlar ve cevap anahtarlarına ulaşabilmektedirler. Sistem sayesinde velilerimiz öğrencilerinin ödev takiplerini de kolayca yapabilmektedirler.

Beslenme Dostuyuz

Beslenme Dostu Okul belgesini alan kurumlarımızın kantin ve yemekhaneleri hijyen belgeli çalışanlarımız tarafından işletilmektedir. Kalori hesapları yapılmış menümüzün yemekleri lise binamızdaki mutfakta hazırlanmakta ve aynı kattaki yemekhanede selfservis olarak sunulmaktadır. İlkokul ve Ortaokulda yemek zorunlu, lisede isteğe bağlıdır. Yemekhanede kayıtlı olmayan öğrencilerimiz, kantin menüsünden yararlanabilirler.

  • Sağlıklıyız 

Sağlıklı Okul belgesini alan kurumlarımızda öğrencilerimiz her gün sabah sporuyla güne başlar, fiziksel sağlık izlemleri düzenli olarak e-okula işlenir. Özel sağlık sorunu ve özel diyetleri olan öğrencilerimiz PDR tarafından takip edilir, düzenli ilaç kullanan öğrencilerimize velileri talep ederse ilaçları verilir.

 

  • Temiz, Düzenli ve Bakımlıyız

Öğrencilerimizin sınıflarını ve dolaplarını temiz ve düzenli kullanmaları önemlidir. Bu nedenle düzenli olarak yapılan kontrollerde en temiz sınıf ve en düzenli öğrencilerimiz belirlenmekte ve ayda bir kez olmak üzere bu konuda başarılı olanlar  ödüllendirilmektedir.

  • BİREYSEL

Kılık ve kıyafet uygulaması; tüm öğrencilerimiz ders saatlerinde, etkinlik ve törenlerde okul kıyafetlerini giymek zorundadır. Beden Eğitimi derslerinde okul eşofman takımı giymek zorunludur. Hafta içinde kıyafetlerin yıkanması gerekebildiğinden tüm kıyafetlerin yedekli alınması tavsiye edilir. Okul kıyafetiyle okula gelmeyen öğrenciye yeni kıyafet verilir ve ücreti veliden talep edilir.

  • KURUMSAL

  • Beyaz Bayrak ve Sıfır Atık belgesini alan  kurumlarımızda çevre temizliğine önem verilir. Belirli zamanlarda öğrencilerimizden çevre temizliği yapmaları konusunda destek istenir. Böylelikle çevre duyarlığı bilinci geliştirilir.

 

 

KULÜPLER VE SOSYAL FAALİYETLER

Amacımız; öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına fırsat vererek sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda fark yaratabilmeleri için onlara destek ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesinde yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin yetenek ve hobileri doğrultusunda kulüplerimiz her yıl içerik ve sayı olarak geliştirilir. Renkli Düşün, Müzik, Drama, Tiyatro, Dans, Halkoyunları, Robotik Kodlama, Yabancı Dil, Seramik, Zekâ Oyunları, Felsefe, Satranç, Basketbol, Voleybol gibi kulüplerimizle öğrencilerimiz yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı bulmaktadır.

  • Kulüp çalışmaları hafta içinde ve haftalık ders programı dâhilinde 2 ders saati olarak yürütülür.
    • Öğrenciler sene başında kendilerine sunulan kulüplerden yetenek ve ilgileri doğrultusunda en az 3, en fazla 5 tercih yapabilirler.
  • Okul idaresi tarafından öğrencinin ilk tercihi dikkate alınarak listeler oluşturulur, ancak ilk tercihine yerleşemeyen öğrenci diğer tercihleri dâhilinde seçtiği bir kulübe yerleştirilir. Kulüp rehber öğretmeni tarafından belirlenmiş olan kontenjan sayısı tercih dağılımlarında  önemli rol oynamaktadır. Kulüp değişim talebi yazılı olarak okul idaresine yapılır. Kulüplerde devam zorunluluğu vardır.
  • Okulun açıldığı ilk haftanın sonunda kulüp öğretmenleri tarafından kulüp tanıtımları yapılır ve öğrenci tercih listeleri oluşturulur. Bu listeler kapsamında ikinci hafta kulüplerin ilk dersleri uygulanır ve bu hafta boyunca öğrenciye kulübünü değiştirme hakkı tanınır. Yapılan değişiklikler sonunda öğrenci listeleri okul idaresi tarafından revize edilerek kesinleşir. Üçüncü haftadan itibaren kulüp değiştirme yapılmaz ve çalışmalar resmen başlar.

 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Görsel Sanatlar ve Müzik derslerimizde öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri için atölyelerimizde etkinliklerimizi gerçekleştirmekteyiz. Sanatsal yönlerinin açığa çıkmasında öğretmenlerinin yol göstericiliğiyle hem kendilerini fark edip hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

 

YABANCI DİL SINIFLARI

Yabancı dil derslerimizin büyük bir bölümünü geçirdiğimiz sınıflarımızda dil becerisi, konuşma, yazma, dinleme ve okuma etkinlikleri yapılmaktadır. Yabancı dil gelişimiyle ilgili her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenilerek kendilerini doğru ifade etmeleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 

FEN LABORATUVARI

Fen Bilimleri derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri deneysel çalışmalarla pratiğe dökmek için öğrencilerimiz küçük birer bilim insanı gibi çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.