Yabancı Dil Uygulamaları

Tanı Koleji Yabancı Dil Bölümü olarak önceliğimiz, öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımalarını sağlamak ve dil becerilerini en üst seviyeye getirmeleri için imkân yaratmaktır. Öğrencilerimizin bir dili sadece dil olarak bilmelerini değil; aynı zamanda o dilin çıkış yeri olan kültüre de hâkim olmaları istenmektedir. Böylelikle küçük yaştan itibaren kendi yaşamlarıyla harmanlayabilecekleri kültür birikimine sahip olacaklardır.

 

Okulumuzda hem İngilizce hem de 2. yabancı dilimiz olan Almancayı öğretirken yaptığımız projeler ve uyguladığımız yabancı dil sınavlarıyla öğrencilerimize bu dilleri sevdirip dil becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği Dil Çerçevesini (CEFR) esas alarak işlenen derslerimizde, dört dil becerisi temel alınmaktadır. Yaptığımız uygulamalarla dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini en üst seviyeye taşımayı planlamaktayız.

5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimize haftada 10 saat dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini en üst seviyeye taşıyan İngilizce programı uygulanırken; 8.sınıf öğrencilerimiz ise haftada yine 10 saat İngilizce dersi ile LGS programı uygulanmaktadır. Haftada 2 saat gördükleri Almanca dersleriyle de bu dilin temel hatlarını öğrenmekte ve becerilerini keşfetmektedirler.

 

5.6 ve 7.sınıf öğrencilerimize İngilizce programının yanında uygulamalı İngilizce dersi de verilmektedir. Öğrencilerimiz kur belirleme sınavlarına girmekte ve sınav sonuçlarına göre seviyelere ayrılmaktadırlar.

 

Cambridge sınav merkezi olan okulumuzda 5. Sınıftan itibaren hem kendi öğrencilerimizi hem de diğer okullardan gelen öğrencileri belirlenen sınav takvimi doğrultusunda sınava almaktayız. Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimiz girdikleri sınavlarda tecrübe kazanırken uluslararası alanlarda ihtiyaç duyabilecekleri sertifikaya da sahip olmaktadır.