ÖZEL TANI ORTAOKULU

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, yaptığı çalışmalarda öğrencilerine ve velilerine faydalı olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere, anne-babalara, öğretmenlere rehberlik; eğitsel ve bireysel gelişimleri için destek, kendilerini tanımaları ve hedeflerine ulaşmaları için danışmanlık etmektedir.

Ortaokul PDR Çalışmaları

ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLER

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerimizin bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimleri göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimizin güçlü ve yetenekli olduğu alanlar da tespit edilip desteklenerek sağlıklı bir birey olabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Beier Cümle Tamamlama Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • CSEI Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sosyometri
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Bendal Gestalt Görsel Motor Algı Envanteri
 • D2 Dikkat Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Catell 2A/3A Zeka Testi
 • Kime Göre Ben Neyim? Envanteri
 • Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi
 • Aile Değerlendirme Ölçeği

 

VELİYE YÖNELİK HİZMETLER

Velilerimize yönelik ebeveyn seminerleri, aile danışmanlığı, bilgilendirme sunumları ve uygulanan test ve envanterlerin paylaşımı çalışmaları yapılmaktadır. Velilerimiz ile yaptığımız bireysel görüşmeler velinin talebi doğrultusunda ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin gerek duyduğu durumlarda gerçekleştirilir.