Rehberlik Çalışmaları

reh

ÖZEL TANI ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ HİZMETLERİ

ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLER

Bireysel Görüşmeler

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi olarak; öğrencilerimizin Akademik, Sosyal ve Duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Bireysel Görüşmeler yapılmaktadır.

Sunum ve Seminerler

 • Ön ergenlik ve Ergenlik Dönemi
 • Akran Baskısı ve İstismarı
 • Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri
 • Sınav Kaygısı
 • Öfke Kontrolü
 • TV ve İnternet Bağımlılığı
 • İhmal ve İstismar
 • Meslek Seçimi
 • Liseye Geçiş Sistemi

Test ve Envanterler

 • Çoklu Zeka Testi
 • Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri
 • Hedef Belirleme Testleri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Burdon Dikkat Testi
 • Problem Tarama Testi
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Kime Göre Ben Neyim Tekniği
 • Öğrenci Öz Değerlendirme Formu

VELİYE YÖNELİK HİZMETLER

Bireysel Görüşmeler

 • Rehberlik Hizmetleri olarak Velilerimizle Öğrencilere yönelik ; (Akademik ,Sosyal, Psikolojik) tüm konularla ilgili bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca Velilerimize, Öğrenci ve Aile ile ilgili her konu da danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Sunum ve Seminerler

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Tanıtım Toplantısı
 • Ön ergenlik ve Ergenlik Gelişim Dönemleri
 • Anne-Baba Sorumlulukları
 • Aile-Çocuk İletişim
 • Çocuk İhmali ve İstismarı
 • Madde Bağımlılığı ve Şiddeti Önleme
 • Evde Başarı Nasıl Arttırılır ?
 • Sınava Hazırlanan Aileler
 • TV ve İnternetin Aile İletişimine Etkileri
 • Ailede Disiplin

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLER

Mesleki Gelişim Seminerleri

Kurum Kültürü Nedir?

Etkili İletişim Nasıl Olur ?