OKUL GELİŞİM MODELİ VE MESLEKİ GELİŞİM  ÇALIŞMALARIMIZ

Özel Tanı Anadolu Lisesi’nde  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve öğrenen okul anlayışının temelini oluşturan, paylaşımcı yönetim anlayışı ve iş birliğine dayalı bir çalışma sistemini esas alan “Okul Gelişim Modeli” merkeze alınarak uygulanmaktadır.

        Planlı Okul Gelişim Modeli; okulumuzun yönetim, eğitim ve öğretim süreçlerini geliştirerek öğrencilerimizin başarılarını artırmayı amaçlayan sistematik bir yaklaşım sunmaktayız. Bu modeli uygulayarak geliştirdiğimiz planlama ile, okulumuzun  gelişim hedeflerini belirlediğimiz gibi; bu hedeflere ulaşırken izleyeceğimiz yolun belirlenmesine ve süreç içinde geliştirilmesine katkıda bulunarak hedeflediğimiz noktaya varmayı amaçlamaktayız.

        Planlı Okul Gelişim Modeliyle  stratejik planlamayı, mevcut durumu ortaya koyan çalışmalar yapmayı, sürekli örgütsel gelişimi, hizmet içi eğitimler ile insan kaynağını sürekli desteklemeyi, ekip çalışması ile iş birliği anlayışını okullumuz da yerleştirmeyi ve okul çalışmalarımızın sistematik yapısını geliştirmeyi, kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

Mesleki Gelişim Çalışmalarımız;

            Bütün dünya ülkelerinde eğitimde nitelik, en önemli sorunların başında gelmektedir. Öğretmenin niteliği de eğitimde niteliğin ana bileşenidir. Daha açıkçası eğitimde nitelik, en başta öğretmenin nitelikli olmasıyla olanaklıdır. Onun için öteki ülkelerde ve Türkiye’de öğretmeni nitelikli yapmanın arayışı sürekliliğini korumaktadır. Öğretmenin niteliğini etkileyen etmenlerden biri, hizmet öncesi öğretmen eğitimi; ikincisi, hizmet içi öğretmen eğitimi, daha güncel deyişiyle öğretmenlerin mesleki gelişimidir. Mesleki gelişim, öğretmenlerin mesleklerini yaptıkları sıradaki yenileyici ve geliştirici öğrenmelerdir. Dünyadaki değişmeler ve gelişmeler, mesleki gelişimin önemini giderek artırmaktadır.

Özel Tanı Anadolu Lisesi olarak Öğretmenlerimize;

  • Yeni Eğitim öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
  • Uzaktan Eğitim Semineri
  • “21. YY’da öğrencileri anlama” semineri
  • Veli, Öğrenci ve Meslektaş iletişim Semineri
  • Proje Hazırlama ve Uygulama

 

Kısacası; Yönetici ve Öğretmenlerimiz gelişen, değişen, farklılaşan Dünya şartları kapsamında, Eğitim adına kendilerini yenilemek geliştirmek için Mesleki Gelişim programlarımıza dahil olmaktadırlar.