Eğitim Kadromuz
    ANADOLU LİSESİ

> Soru Çözüm Ders/Saatleri

    > Ders Programı

> Hafta Sonu Etüt

   > Sınıf Rehber Öğretmenleri
> 9.Sınıf Haftasonu Etüt
    > 10.Sınıf Haftasonu Etüt
> 11.Sınıf EA Haftasonu Etüt
   > 11.Sınıf Say Haftasonu Etüt
>     > >  

 

"TÜM DÜNYA İÇİN SADECE BİR KİŞİ OLABİLİRSİN, FAKAT BAZILARI İÇİN SEN BİR DÜNYASIN"

G.G.MARQUEZ


      Geleceğin akademik bilgisine yön verecek, akademik ve sosyal yönü gelişmi liderleri arasında konumlandıracak bireyler yetiştirmek üzere Özel Tanı Anadolu Lisesi, Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarına aday bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. Akademik ve sosyal altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken, paylaşımcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen, Özel Tanı Anadolu Lisesi öğrencileri ulusal ve uluslararası planda hem akademik hem sportif hem de sosyal alanlarda üstün başarılara imza atmayı, aynı zaman Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyete gönülden bağlı, ulusal bilinci önemseyen ve toplumsal duyarlılığı olan bilgiyi, sevgiyi paylaştırarak çoğaltan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimize küreselleşen dünya da evrensel bir kimlik kazandırmak, kendi dilini çok iyi kullanan, İngilizcenin yanı sıra bir başka dil de bilmesini sağlamak yine eğitim hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleşmek adına özel eğitim eğitim programları uygulamaktayız.


TANI ANADOLU LİSESİ DERS İÇİ EĞİTİMİMİZ;
• Ders süresince kullanılan sunular
• Projeler
• Ara değerlendirmeler
• Ön koşul öğrenmeler ve tekrar sistemi
• Sınavlara hazırlık etütleri
• Bireysel etütler
• Sınav sonrası eksik kazanımlara yönelik etütler
• Dereceli puanlamalara yönelik karneli sınavlar
• İzleme sınavları
• Deneme sınavları
TANI ANADOLU LİSESİ DERS DIŞI EĞİTİMİMİZ;
• Öğrencile birlikte yapılan paneller
• Öğrencile birlikte yapılan geziler
• Danışman öğretmenlik çalışmaları
• Eğitsel atölye çalışmalar
• TUBİTAK projeleri
• Öğretmen ve öğrencilerimizin birlikte yürüttüğü projeler

TANI ANADOLU LİSESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİMİZ;
‘Dünyayı farklı bakış açılarından bakmak daha iyi tanımak ve anlamlarını, kültürel gelişimlerini sağlamlaştırmak için farklı dilleri öğrenmenin yararı vardır.’ Okulumuzda, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dil eğitimi verilmektedir. İngilizce eğitimimiz okulumuzun her sınıfta uygulanmakla birlikte öğrencilerin seviyelerine uygun kur sistemi yapılmakta, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dil eğitimi ise seçmeli dil eğitimi olarak, öğrencilerin istedikleri dilleri seçme olanağı sağlanmaktadır. Okulumuzda diğer dersler her branş için hazırlanan “Anadolu Lisesi Müfredatının Yıllık Planına” uygun olarak işlenmekte, Üniveriste sınavlarında (YGS-LYS) hedefi belli ve yüksek başarı beklentisi olan öğrencilerimize YGS ve LYS'ye hazırlık programı uygulanmaktadır. Lise eğitimi alırken üniversiteye hazırlık sunan okulumuz, Öğrencilerini başarılı kılacak tüm çalışmalarda tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. CUMARTESİ DERSLERİ Cumartesi günleri; konu tekrar dersleri, toplu ve bireysel etütler, soru çözüm saatleri, performans değerlendirme sınavları, telafi sınavları gibi farklı şekillerde değerlendirilecek etkinlik takvimi oluşturulmaktadır. Aynı zamanda 9 ve 10 sınıflar için her öğrencinin ilgisine yönelik kulüp dersleri ardında ise İngilizce dersi ile öğrencilerin hem etkinlik yapması sağlanmakta hem de İngilizce düzeylerini arttırma olanağı verilmektedir. Her hafta düzenli YGS-LYS deneme sınavı yapılmaktadır. Ders programı içerisinde üniversiteye hazırlık dersleri ve okul programı birlikte verilmektedir. ÖDEVLER VE TAKİBİ Okulumuzda Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenir ve ‘Tanı Takip’ programına öğretmenlerimiz tarafından işlenmektedir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmaktadır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri (miktarı artırılarak) ek çalışma saatinde tamamlatılmaktadır.


Lisemiz de Rehberlik
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi olarak ilkokul düzeyinde, oryantasyon, değerler eğitimi, düşünme becerileri, öğrenciyi tanıma ve yönlendirmeye yönelik olarak bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Okula yeni başlayan tüm yaş düzeylerindeki öğrencilere okulu, sistemi, etkinlikleri tanıtıcı, Tanı Anadolu Lisesi eğitim sistemine uyum süreçlerini hızlandırıcı bireysel ve grup görüşmeleri ile oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimizi duygusal, sosyal, bilişsel ve davranışsal yönden tanımaya yönelik çeşitli form envanter ve test uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılarak uygun bulunan destek çalışmaları planlanmaktadır. Öğrencilerle yapılan bireysel ve grup rehberlik çalışmalarında, özgüven, arkadaşlık, öfke kontrolü, korkularla başa çıkma, iletişim becerileri, sorumluluk, zamanı doğru kullanma, verimli çalışma, planlama stratejileri, akademik takip vb. alanlarda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca temel değerlerin kazandırılması amacıyla farklı etkinlik ve proje çalışmaları gerçekleştirilmekte, düşünme becerileri programı kapsamında da yaratıcılık, analiz, örüntü, strateji geliştirme ve dikkat gibi bilişsel becerilerin gelişimine yönelik grup çalışmaları yapılmaktadır.

"TANI" da Eğitim Kendini Tanımakla Başlar.

ADRES BİLGİLERİMİZ:

      8110/1 sk. no: 12 – 14 Maltepe Mahallesi Çiğli İZMİR

Telefon: 0(232) 386 50 35 – 36

SİTENİN TÜM HAKLARI ÖZEL TANI OKULLARINA AİTTİR.2017©  0 232 386 50 35 – 36