Misyon-Vizyon

VİZYON

İçinde yaşadığı zamanın gereklerine göre değil, 21.yy gereklerini bilerek ona göre hazırlıklarını yapan, yaşanılan zamanın da bütün teknik ve teknolojik gelişmelerini içinde barındıran, aynı zamanda da sevgi ve hoşgörü iklimini soluklayan, kendisiyle ve tüm insanlarla barışık, duygudaşlık yapabilen insanlığın temsilcileri.

 MİSYON

Atatürk ilke ve devrimlerine cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda öğrenim gören, herkesi Türk ulusunun ulusal ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; vatanını, ulusunu ve tüm insanlığı seven; kendi öz benliğini ve yeteneklerini bilerek bunları ulusun ve dünya insanlığının hizmetinde kullanmayı hedefleyen; bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek karakterli Anadilini iyi kullanan aynı zamanda dünya dillerini tanıyan bu dilleri kullanarak iletişim gücünü ulusaldan evrensele geliştiren İnsanlar yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

Ulusal değerlere saygılı, Atatürk cumhuriyetinin ilke ve değerlerine sahip, evrensel değerlerle donanmış, sosyal ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş, kendine güvenen, sanata ve spora ilgi duyan, çevre bilinci gelişmiş, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirir. Üstün akademik başarıyı hedeflerken, mezunlarını bir üst eğitim kurumuna ve yaşama hazırlar.


ADRES BİLGİLERİMİZ:

      8110/1 sk. no: 12 – 14 Maltepe Mahallesi Çiğli İZMİR

Telefon: 0(232) 386 50 35 – 36

SİTENİN TÜM HAKLARI ÖZEL TANI OKULLARINA AİTTİR.2017©  0 232 386 50 35 – 36